Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Hanns Getzinger a rožmberská stavební huť

(+ po r. 1526)

Dům v Pnské ulici č. p. 22 - Český KrumlovHanns Getzinger (též Hans Getzinger, Hanuš Getzinger či Jan Getzinger) byl rakouský stavitel, kameník, architekt a mistr jihočeské pozdní gotiky. Pocházel z hornorakouského Haslachu, kde také zřejmě vedl stavbu farního kostela. V Českém Krumlově užíval dům č. p. 22 v Panské ulici, který získal roku 1510 a prodal roku 1526.

Roku 1483 se rakouské panství Haslach dostává znovi do vlastnictví Rožmberků, na jejichž území je roku 1497 založena stavební huť.

Hans Getzinger, zprvopočátku vedoucí síla rožmberské stavební hutě, si na rožmberském vladaři Petru IV. z Rožmberka vyprosil udělení cechu a bratrstva  pro sebe i ostatní mistry a tovaryše kamenického řemesla na rožmberských statcích. Rozsah a forma práv rožmberských kameníků měly být shodné se statuty nadřízené pasovské hutě. Aby se jimi mohl Getzinger řídit, měli je pasovští mistři a parléři na Petrovu prosbu jasně vypsat ze své hutní knihy. Getzinger a členové cechu měli mít také cechovní pokladnu a v krumlovském farním kostele sv. Víta založit  bohoslužby k poctě Panny Marie a sv. Víta.

 

Stavební aktivity rožmberské stavební huti

V průběhu činnosti rožmberské stavební huti vznikla na území rožmberské državy celá řada slohově jednotných a čistých staveb. Některé využívaly konzervativní vzory síťových kleneb doby předhusitské (klášter Borovany, kostely v Žumberku a Horní Stropnici), u jiných se objevily nové vzory s protínajícími se žebry či štukovými žebry plnícími již jen funkci dekorativní. K těmto stavbám patří kostely ve Chvalšinách (raný typ) a Zátoni, dvoulodní síně v Kájově a Hořicích na Šumavě, vrcholné síně v Dolním Dvořišti, Prachaticích, Českém Krumlově (minoritský klášter), Trhových Svinech a Rožmberku nad Vltavou. Mimo tyto hlavní stavby sem náleží např. kostely v Suchdole nad Lužnicí, Přední Výtoni či Nových Hradech.

Kostel sv. Jakuba Většího v PrachaticíchKostel Nanebevzetí Panny Marie v KájověKostel sv. Máří Magdalény ve ChvalšináchKostel sv. Víta v Českém Krumlově

Pro Getzingerovu architektonickou tvorbu jsou charakteristické kroužené klenby s různě dlouhými a nestejně probíhajícími přesekávanými žebry, vyvolávající pocit neklidu. Getzingerovu činnost, realizovanou později prostřednictvím pomocníků, lze sledovat až do roku 1526 - roku 1513 krumlovskou huť posílil stavitel Ulrich Pesnitzer z Burghausenu a před rokem 1520 Linhart z Altenbergu. 

 

Odkazy

Literatura

  • VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Nakladatelství Academia, 2004. ISBN 80-200-0969-8