Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

František Jakun Fortin

(*1680, +1763)

František Jakub Fortin byl příslušníkem vlašského (italského) rodu Fortini a vrchním stavitelem knížecího dvora v Českém Krumlově v době vlády Adama Františka (1680 - 1732) a později i jeho syna Josefa I. Adama ze Schwarznebergu (1722 - 1782).

Schönborský palác v PrazeNarodil se roku 1680 jako syn stavitele Martina Fortina původem z Itálie. V roce 1711 se oženil s Terezií Dopitovou (1692 - 1738), jejíž náhrobní kámen, původně uložený na bývalém českokrumlovském hřbitově u sv. Martina, se dodnes zachoval v podlaze českokrumlovského farního kostela sv. Víta, pod schodištěm k prelátské oratoři. Vyučil se pravděpodobně v Praze, po dobu zhruba jednoho roku působil ve službách Jana Baptisty Alliprandiho a kolem roku 1711 se pohyboval na stavbě nového paláce hraběte Coloreda, dnes zvaného Schönborský palác.

Prvním prokazatelným dílem Františka Jakuba Fortina je řada dvaceti poutních kapliček při cestě z Prahy k františkánskému klášteru Sancta Sylva (Hájek) z let 1720 - 1724.

Roku 1720 opravil bleskem poničený kostel Petra a Pavla v Unhošti.

Po smrti Giovanniho Domenica Spatia, schwarzenberského dvorního stavitele v Českém Krumlově, v roce 1723 byl František Jakub Fortin přijat na uvolněné místo.

Klášter ve Zlaté KoruněVýčet Fortinových děl je velmi početný. Nejpozději v květnu roku 1724 pracoval na plánech kostela v Mirovicích, poté postupně opravoval kostel sv. Bartoloměje v Ratibořicích. V roce 1725 navrhuje novostavbu kostela Navštívení Panny Marie v Ondřejově na Českokrumlovsku, později dostavěného podle návrhu A. E. Martinelliho. Ještě téhož roku byl sedmkrát na Orlíku. V letech 1725 - 1726 se podle jeho plánů přistavovaly dvě kaple ke kostelu sv. Linharta v Dolní Vltavici, v červenci roku 1726 posílá dva návrhy na výstavbu věže kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově a současně pracuje v Netolicích. V roce 1727 upravuje mužský klášter v bývalém českokrumlovském klášteře minoritů, v letech 1729 - 1730 zvětšuje zámeckou mincovnu, roku 1732 staví honosnou faru v Mirovicích, v červenci roku 1734 projektuje zvýšení a rozšíření presbytáře kostela sv. Jiří ve Věžné a roku 1736 upravuje klášter ve Zlaté Koruně. Kolem roku 1748 staví kostel sv. Filipa a Jakuba v Šumavských Hošticích a v letech 1748 - 1749 rozšiřuje severní trakt českokrumlovského horního zámku. V letech 1752 - 1754 buduje podle plánů A. E. Martinelliho kostel sv. Máří Magdalény ve Sv. Magdaléně; souběžně s tím pracuje na věžích kostelů sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích a sv. Kateřiny ve Volarech. Stručně shrnuto, Fortin se podílel na všech stavebních pracích schwarzenberského dominia od roku 1724 až do doby po polovině 18. století.

Minoritský klášter v Českém KrumlověFortinova tvorba se vyznačuje střídmostí až jakousi prostotou, s níž aplikuje barokní článkoví na klidné fasády svých staveb. Půdorysy jeho kostelů zachovávají stará schémata jednolodní stavby s polygonálním či dokonce pravoúhlým závěrem. Loď je nezřídka po obou stranách rozšířena polygonálně či pravoúhle uzavřenými kaplemi, které v jakési až gotizujicí reminiscenci připomínají příčnou loď.  Architektonické články spíše stavbu zdobí, než člení. Podle těchto rysů, které se výrazně odlišují od dramaticky hybných staveb pražských i východočeských mistrů, lze Fortinovy stavby na jihu Čech bezpečně poznat.

Asi od roku 1750, zprvu s otcem, posléze samostatně, působil jako krumlovský polír i Františkův syn Josef František, který se však již podepisoval Fortini.

Podle Fortinových plánů byl roku 1750 přestavěn Kvítkův Dvůr, roku 1751 vypracoval plán nové Zámek Červený Dvůrlázeňské budovy v Dobré Vodě, roku 1754 vystavěl novou kostelní věž v Chrobolech a podal návrh přestavby letohrádku Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě, který nebyl realizován. V roce 1756 vyprojektoval plány přístavby jižního křídla zámku Červený dvůr a do roku 1760 zde sjednotil vnější fasády. V roce 1758 se jako knížecí stavitel účastnil stavebních úprav českokrumlovského minoritského kláštera.

 

Odkazy

Literatura

  • VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Nakladatelství Academia, 2004. ISBN 80-200-0969-8