Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Domenico Benedetto Cometta z Eckthurnu

(*? Devoggio u Arogno, +1620/21 České Budějovice)

Domenico Benedetto Cometta z Eckthurnu (též Comeda, Cometa či Comota) byl vlašký architekt a stavitel, bratr kameníka Antonia Cometty a švagr proslulého architekta Baltazara Maggiho z Arogna.

V jižních Čechách se usadil patrně již v 80. letech 16. století, v roce 1580 se oženil se Zuzanou, dcerou českobudějovického měšťana a sladovníka Planka (Plankla) a v Českých Budějovicích se mu rovněž narodili potomci. Kolem roku 1612 ovdověl a v roce 1614 se znovu oženil s Lidmilou. Podle Comettova testamentu z 9. října roku 1620 po sobě zanechal dva syny, z nichž kněz Msgre. Joannes (+1648) byl svého času budějovickým primátorem. Druhý syn se jmenoval Bartoloměj (+1665).

Comettovu stavební činnost lze sledovat od roku 1582; nepochybně zásluhou kvalitní práce se dostal do služeb pánů z Hradce a pánů z Rožmberka. Na soupisce služebníků Petra Voka z Rožmberka  figuruje v dobových záznamech jako Beneš Baumistr či Maister Benedikt. V letech 1582 - 1583 je připomínán při výstavbě zámku Hluboká, v letech 1583 - 1584 pracuje na stavbě pekárny na zámku Hluboká a na Hluboké se znovu objevuje v letech 1588 - 1590, kdy vybudoval maštal s řezárnou a dvěma sýpkami a vlašský komín na zámku, a ještě roku 1594, po odchodu pravděpodobného projektanta Baltazara Maggiho z Arogna do vlasti. V letech 1594 - 1595 pracoval na stavbě Černé věže zámku Hluboká a na sgrafitové výzdobě nové kuchyně, pekárny a fasády před oknem na zámku. V roce 1594 současně pracoval na výstavbě Nového Dvorau Netolic.

V roce 1590, nejpozději v roce 1591, bydlel v Českém Krumlově, kde mezi roky 1592 a 1593 budoval tzv. Renesanční dům na Plášti při zámku, který vznikal pod bezprostředním vlivem architektury Baltazara Maggiho z Arogna, pokud jím nebyl sám navržen. V Krumlově dále pracoval na rožmberské zbrojnici (1594 - 1604) a na špitálním kostele sv. Jošta (1596 - 1598), později také na pivovaru (1598 - 1608), který stavěl společně s Hansem Haasem. V roce 1592 začal stavět Milenovský dvůr u Protivína (dokončen v roce 1593) a dále pracoval při dvoře v Kratochvíli a na zelených pokojích zámku v Jindřichově Hradci. Další Maggiho prací byla Budějovická brána v Českém Krumlově (kolem roku 1598), která je přímou citací vzorníku Sebastiana Serlia.  

Pokud skutečně stavěl jindřichohradeckou jesuitskou kolej po roce 1595 (v roce 1598 je prokazatelně doložen jako baumistr kolejský), pak pracoval podle předloženého projektu "paumeistera" Jemo Milosti císařské Ulrika Aostalliho. Do Jindřichova Hradce byl povolán ještě roku 1607jako znalec na posouzení vyhořelého špitálu u kostela sv. Jana Křtitele. Tuto práci patrně navrhl (v pramenech je zmiňován stavitel z Budějovic) a v roce 1608 také zrealizoval.

Na počátku 17. století se Maggi definitivně vymanil ze závislosti na cizích projektech a samostatněji se dále uplatnil v Třeboni, kde od roku 1600 stavěl zámek. Konkrétně je zmíněn při úpravách domu Ruthardovského roku 1603, které provedl společně s tesařem Michalem Prylem. Třeboňské stavby řídil také v dalších letech, v nově založené zahradě vystavěl lusthaus (po roce 1605). V letech 1607 - 1608 upravoval klášterní věž v Třeboni. Podle zachovalých kontraktů z roku 1610 měl vybudovat východní bránu do zámku v Třeboni a další stavby poblíž.

Maggiho vlastní tvorba se zakládala na blokově pojatých stavbách, s prvky odvozenými z tvorby jeho švagra Baltazara Maggiho z Arogna.

V roce 1600 je zmiňována Maggiho přítomnost v Praze, není však jasné, zda jej můžeme ztotožnit s Benešem z Jindřichova Hradce, který se před rokem 1617 snad podílel na přestavbě radnice ve Veselí nad Lužnicí (dokončena roku 1617).

Široká č. p. 71 bývalý pivovar - dnes Egon Schiele Art Centrum Český KrumlovBudějovická brána - město Český KrumlovBudějovická brána - město Český KrumlovZelené pokoje na zámku v Jindřichově Hradci

 

Odkazy

Literatura

  • VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Nakladatelství Academia, 2004. ISBN 80-200-0969-8