Obsah

Andreas

Andreas (Andres)  byl stavitel do roku 1444 činný pro šaumburská hrabata a od roku 1445 v Krumlově.

V prosinci roku 1444 napsal rožmberský vladař Oldřich II. z Rožmberka své švagrové Anně ze Šaumburku (hrabství Schauenberg u Lince), aby mu poslala svého mistra Andrese, s nímž předtím domluvil, že k němu přijde v létě s pomocníky pracovat. Svou prosbu zdůvodnil tím, že v Krumlově žádného takového mistra nemá.

Andreas v Oldřichových službách nahradil dosavadního krumlovského kameníka Janka, který byl roku 1444 vězněn ve Vodňanech. Andreasovo dílo není blíže známo. V letech 1447 - 1457 bylo na hradě v Českém Krumlově přestavováno opevnění a vybudován nový palác. Síťové klenby a sedlové portály v paláci však prozrazují ještě návaznost na předhusitskou krumlovskou huť u sv. Víta, místo očekávaného podunajského vlivu.  Šaumburk ovšem leží v dosahu Českého Krumlova, takže u tamnějších kameníků nelze vyloučit původ z předhusitské krumlovské huti a jejich činnost střídavě na obou místech. Andreasova huť snad mohla pracovat také u krumlovských minoritů.

Do nekrologia krumlovského minoritského kláštera byl později zapsán zemřelý "Andreas murator" se syny Václavem a Andreasem mladším. 

 

Odkazy

Literatura

  • VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Nakladatelství Academia, 2004. ISBN 80-200-0969-8