Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Andreas Felix Altomonte

(*1699 Vídeň, +1780 Vídeň)

Andreas Felix Altomonte byl stavitel, císařský divadelní inženýr, kreslíř, grafik a malíř činný ve Vídni. Byl synem malíře Martina Altomonteho.

Kolem roku 1726 vystudoval vídeňskou Akademii výtvarných umění. 17. února roku 1738, když se ženil se vdovou Marií Františkou Alliovou, je titulován jako císařský komorní a divadelní kreslíř. Při druhém sňatku 28. června roku 1759 s Marií Helenou Unschalk je titulován již jako c.k. inženýr. V roce 1741 (poté znovu v roce 1763) pracoval pro císařský dvůr, v účtech je označen opět jako divadelní kreslíř (dekoratér), později také jako dvorní a polní inženýr. Po roce 1755 byl na krátký čas administrátorem vídeňské porcelánky.

Altomonteho architektonická činnost je dodnes málo probádaná, zvláště mimo území Čech: ve Vídni vytvořil předsíň kostela sv. Petra (1751), pocházejí od něho návrhy jízdárny a oranžerie u Schwarzenberského paláce ve Vídni (návrh 1743 a provedení 1751 - 1753); Lobkovický palác, kde navrhl úpravu středního okna na průčelí (kolem 1753); navrhl hlavní oltář cisterciáckého klášterního kostela ve Wilheringu a velmi pravděpodobně se účastnil i úpravy interiéru a exteriéru (2. třetina 18. století). V Čechách byl činný rovněž pro Schwarzenbergy a Lobkowicze.  Jeho architektonický projev je velmi kvalitní a jeho díla mají buď rokokový či klasicizující dekor.

V Českém Krumlově navrhl Zámeckou jízdárnu (postavena v letech 1744 - 1747), Maškarní sál českokrumlovského zámku (1748) a provedl úpravu zámecké kaple sv. Jiří (1750 - 1753). Pochází od něj rovněž návrh kaskádové fontány v zámecké zahradě (od 1749) a je mu připisována stavba letohrádku Bellarie tamtéž (1755 - 1757). Ve městě se mu dále připisuje návrh přestavby prelatury (1769).

Na zámku Hluboká se zachovaly rokokové saně řezané podle jeho návrhu (1745), v Postoloprtech projektoval a v letech 1746 - 1753 postavil kostel Nanebevzetí Panny Marie a provedl zde rovněž úpravu zámeckého předdvoří (1751 - 1764). U zámku Jezeří (Most) navrhl kapli Neposkvrněného Početí Panny Marie; zachovaly se alternativní plány (rokokové a klasicizující) z roku 1753. Kaple nebyla dostavěna. V Bečově (Most) se podle jeho návrhů realizovala přestavba kostela sv. Jiljí (vysvěcen roku 1756) i jeho hlavní oltář.   

Lobkovický palác ve Vídni (kolem r. 1760) obraz od CanalettaNávrh Maškarního sálu na zámku Český Krumlov (1748)Kaple sv. Jiří - zámek Český Krumlov (I. prohlídková trasa)Zámecká jízdárna Český KrumlovKaskádová fontána v českokrumlovské zámecké zahraděLetohrádek Bellarie v Českokrumlovské zámecké zahraděInteriér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech

 

Odkazy

Literatura

  • VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Nakladatelství Academia, 2004. ISBN 80-200-0969-8