Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Jindřich de Veerle

(+1690)

kníže Jan Kristián I. z Eggenberka, vévoda krumlovskýO jeho původu není nic známo, avšak víme, že do Českého Krumlova přišel z Lince v roce 1669 a stal se dvorním malířem knížete Jana Kristiána I. z Eggenberka. Nepatřil k nijak zvlášť významným umělcům, avšak přání a potřeby svých zaměstnavatelů plnil svědomitě. Většina jeho děl podlehla zkáze, což je škoda, protože některá z nich dokumentovala dobový vzhled Českého Krumlova a jiných eggenberských sídel.

Podle účtů nakreslil v roce 1672 velkou mapu Českého Krumlova a jeho blízkého okolí, která se nedochovala. V následujícím roce namaloval portrét Jana Kristiána v kyrysu a ještě jeden portrét knížete. Mimo to pracoval také na výzdobě soukromých knížecích pokojů.

kněžna Marie Ernestina z Eggenberka, rozená hraběnka ze SchwarzenberguZ dalších významnějších prací de Veerleho lze zmínit dva portréty kněžny Marie Ernestiny z roku 1678. Maloval také portréty dalších osob. Jinak zaměstnán byl především malováním kulis a doplňků pro zámecké barokní divadlo, natíráním nejrůznějších předmětů (např. skleněných koulí, květináčů, dveří nábytku či okenních rámů). Zdobil také střelecké terče. Jeho dílem byly rovněž ozdobné prvky na fasádách a zdech jako sluneční hodiny nebo erby jehozaměstnavatelů.

V roce 1683 byl pověřen výzdobou castra doloris v českokrumlovském kostele sv. Víta a v tamním klášterním kostele. Patrně to byla symbolická castra doloris, která měla připomenout úmrtí knížete Jana Adolfa I. ze Schwarzenbergu, otce kněžny Marie Ernestiny.

Jindřich de Veerle - veduta zámečku KratochvílePro českokrumlovské jezuity namaloval v roce 1687 osm obrazů s biblickými náměty do refektáře. V následujícím roce pracoval na obrazech pro českokrumlovské klarisky. Pro tyto klášterní domy a také pro tamní minority maloval ještě v roce 1690. 

Z děl Jindřicha de Veerle se kromě portrétů knížete a kněžny zachovaly veduty Vimperka, Netolic se zámkem Kratochvíle a rakouského Seftenberku a plánky Zlaté stezky. Zemřel v roce 1690 a nedlouho před svou smrtí namaloval další portréty Jana Kristiána a Marie Ernestiny z Eggenberka.

 

Odkazy

Literatura

  • Kubíková, Anna. Eggenberkové. Z bankéřské lavice na knížecí stolec. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-411-9